test

ผู้จัดการฝ่ายขาย

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ และพื้นที่ที่รับผิดชอบ

จำนวน 2 อัตรา
 
ลักษณะการจ้าง
 • ประจำ
 
รายละเอียดงาน
 • รับนโยบายและกำหนดเป้าหมายการขาย
 • รับผิดชอบบริหารทีมขาย เพื่อให้ทีมมีศักยภาพสามารถปฏิบัติตามเป้าหมายได้
 • ดูแลและแก้ปัญหาข้อร้องเรียนลูกค้า สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • นนทบุรี
 
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์การบริหารงานขาย 3-5 ปี
 • สามารถพัฒนาทีมขาย และบริหารงานขายได้ดี
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านการขายด้านธุรกิจน้ำดื่ม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
สวัสดิการ
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง(ตามผลประกอบการ)
 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • ค่ารักษาพยาบาลตนเอง บิดา มารดา ภรรยา/สามี บุตร เจ็บป่วยเบิกได้
 • คอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ท่องเที่ยวต่างประเทศ
เครื่องกรองน้ำ
เครื่องกรองน้ำ

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)

 • 43/9 หมู่7 ซ.ชูชาติอนุสรณ์ 4 ต.บางตลาด

  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
 • โทรศัพท์ : 02-819-8888 กด 7
 • โทรสาร : 02-962-6951-3