Info@safealkaline.com | Call Center 02 819 8888 กด 7

ไส้กรอง สำหรับเครื่องกรองน้ำรุ่น UV Alkaline


ไส้กรอง สำหรับเครื่องกรองน้ำรู่น UV Alkaline

ไส้กรองกรองน้ำได้ประมาณ 20,000 ลิตร หรือประมาณ 2 ปี 

ชุดไส้กรองประกอบไปด้วย

1. Pre-Filter : (ไส้กรองได้รับ NSF 61) 

2. ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV

3. ชั้นกรอง Actvated Carbon I 

4. ชั้นสารกรอง KDF 55 

5. ชั้นกรองหินแร่อัลคาไลน์

6. ชั้นกรอง Activated Carbon ll (กรองในรอบที่ 2)

7. ชั้นกรอง SIAC : Silver Impregnated Activated Carbon 

8. ชั้นกรอง : Post-Filter เคลือบซิลเวอร์ ไส้กรอง PP 

Availability: ในคลังสินค้า

฿4,500.00

6 พลังที่เหนือกว่าในการปรับสมดุลกรดด่างในร่างกาย เพื่อสุขภาพที่ดี   ด้วยพลัง UV กำจัดเชื้อโรค 

  • พลังปกป้องเครื่องกรอง : ปกป้อง เครื่องกรองด้วยชุด Pre-filter ช่วยกรองตะกอน, สิ่งสกปรก ก่อนเข้าสู่เครื่อง ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ 
  • พลังกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำ : ด้วยสารกรองคุณภาพสูง กำจัดสิ่งเจือปนในน้ำ สารพิษ และการกำจัดแบคทีเรียในน้ำได้อย่างดีเยี่ยม 
  • พลังหินแร่อัลคาไลน์ : หินแร่ธรรมชาติผ่านกระบวนการพิเศษทำให้ช่วยปรับสภาพน้ำให้มีความเป็นด่างอ่อนๆ (Alkaline Water) ช่วยปรับสมดุลภายในร่างกาย ลดภาวะการเกิดโรคต่างๆ
  • พลังสะอาด : ด้วยระบบฆ่าเชื้อโรคจาก UV เพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดเชื้อโรค เพื่อความมั่นใจถึง 99.99% 
  • พลังคุณภาพสากล : มาตรฐานการผลิต ISO 9001 : 2008 ส่งผลให้เครื่องกรอง มีคุณภาพดีเยี่ยม และน้ำที่ ผ่านการกรองมีการตรวจคุณภาพสม่ำเสมอโดยห้องปฏิบัติการชั้นนำ
  • พลังมั่นใจ รับประกัน 2 ปี : สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า และบริการโดย รับประกันใช้งานสินค้าถึง 2 ปีเต็ม ให้กับท่านผู้มี อุปการะคุณ

เขียนบทวิจารณ์ของคุณเอง
You're reviewing: ไส้กรอง สำหรับเครื่องกรองน้ำรุ่น UV Alkaline