ผู้จัดการประจำสาขา (เชียงใหม่ / อุดรธานี)

สถานที่ทำงาน : สำนักงานเชียงใหม่ / อุดรธานี

  • ลักษณะการจ้าง             ประจำ
  • รายละเอียดงาน             1.บริหารผลประกอบการของสาขาและขยายธุรกิจในเขตประกอบการ

2. บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

3. ควบคุม / บริหารทีมขาย / ทีมบริการและงานธุรการสาขาทั้งหมด

4.ควบคุมคุณภาพบริการ บริหารผลงานของพนักงานและพัฒนาพนักงาน

  • สถานที่ปฏิบัติงาน          จ.เชียงใหม่
    • คุณสมบัติ                         1. เพศ ชาย อายุ 35 – 50 ปี

2. วุฒิการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา

3. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 7 ปี ด้านบริหารทีมขาย / บริการ / การตลาด

4. หากมีประสบการณ์ด้านการขายตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. มีภูมิลำเนาในจังหวัดนครปฐมหรือจังหวัดใกล้เคียง

6. มีทักษะการเป็นผู้นำและการบริหารงานในเกณฑ์ดีมาก