testffffff

ผู้ช่วยช่างซ่อมเครื่องทำความเย็น

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่

จำนวน 1 อัตรา
 
ลักษณะการจ้าง
 • ประจำ
 
รายละเอียดงาน
 • ติดตั้งเครื่องทำไอศกรีม ให้กับลูกค้า
 • บริการหลังการขาย
 • ซ่อมเครื่องทำไอศกรีม
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • นนทบุรี
 
คุณสมบัติ
 • เพศชาย
 • อายุ 22-25 ปี
 • วุฒิปวช.ไฟฟ้า
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ ได้ดี
 
สวัสดิการ
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง(ตามผลประกอบการ)
 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • ค่ารักษาพยาบาลตนเอง บิดา มารดา ภรรยา/สามี บุตร เจ็บป่วยเบิกได้
 • คอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ท่องเที่ยวต่างประเทศ